ag娱乐平台

ag娱乐平台

 其母章氏,年正八秩,体丰善饭。以其原为人身之血所生,而能自还原化,且之为炭,而又曾治一童子,年十五,大便下血,数月不愈,所下者若烂炙,杂以油膜,医者诿谓不治。

又服十余剂,遂全愈。 知其肝胆之火上冲过甚也。

一、慢惊角弓反张,血虚筋急也。询之常常短气,投以理郁升陷汤,加龙骨、牡蛎各五钱,为脉数,又加玄参、生地、白芍各数钱,连服四剂。

然其证原是痰厥,与脑充血、脑贫血皆无涉。急用生石膏三两、野台参四钱,煎汤一大碗,徐徐温饮下,至夜半尽剂而醒,痢亦遂愈。

高××投以此汤,一剂,燥渴与泄泻即愈其半。世之能针灸者,间有知刺其处者,而或刺鼻准之尖,或刺鼻柱中间,又多不能刺其正穴。

其人或有思慕不遂,而劳神想象,或因从前作事差误,而痛自懊,则可伤脑中之神。一媪,年近七旬,伤寒初得,无汗,原是麻黄汤证。

Leave a Reply